Hvordan kan man gå fram for å bygge et nettverk og skaffe seg en mentor?

I dette innlegget tenker jeg å skrive om viktigheten bak det å skaffe seg et godt nettverk av fremtidige kontakter som kan hjelpe til å sette fart på karrieren. Jeg har et år til fullført bachelorgrad, og jeg har fått høre at et godt nettverk kan hjelpe meg å få start på karrieren min etter endt studie. Det finnes mange plattformer som tilbyr interaksjon med profesjonelle kontakter og eventuelle forretningspartnere. LinkedIn er en slik plattform hvor det finnes det mange registeret brukere plassert i ulike land, som gjennom denne siden skaper nettverk. Dette er et godt eksempel på en plattform hvor man kan skaffe seg relevante kontakter for å også kunne øke sin kunnskap og erfaring.

Som en del av dette blogginlegget har jeg tatt kurset First Round – Network Basics. I forbindelse med dette skal jeg her skrive om hva kurset går ut på, mine tanker rundt kurset og hva jeg har lært. Dette kurset inneholder en introduksjon med 8 moduler som lærer en hvordan man skal gå fram for å skaffe seg profesjonelle kontakter og relasjoner, som videre kan hjelpe deg til å komme i gang med karrieren din. Jeg tenker her å ta for meg hovedtrekkene fra hver modul og mine tanker rundt dem. Hver modul inneholder en forklarende video for hvert tema og oppfølgende spørsmål.

Modul 1: Your Professional Identity

Denne modulen handler om å finne sin profesjonelle identitet. Etter hvert som tiden går, vil din identitet som student gradvis gå over til en mer profesjonell identitet. Her vil interesser, styrker, ferdigheter og erfaringer blir utviklet og endret på din vei. Det blir presentert fem ulike kvaliteter som er viktige å ta med seg i samhandling med andre i et nettverk, og som kan hjelpe deg med å oppnå gode relasjoner.

 1. Empati; å lære seg å se den profesjonelle sitt perspektiv som et likeverdig menneske.
 2. Nysgjerrighet; vise at du er interessert i å lære fra dem og deres erfaringer.
 3. Takknemlighet; være takknemlig for deres tid og faglig innsikt.
 4. Relevans; fortelle hvorfor du tar kontakt og hvorfor samtalen vil være til hjelp.
 5. Respekt; behandle andre slik du vil at de skal behandle deg hvis du hadde hjulpet dem.

Modul 2:  Find Professionals Using LinkedIn

Her lærer vi hvordan man skal finne relasjoner gjennom LinkedIn. Det handler om å komme i gang, å tørre å ta kontakt med personer du tror kan hjelpe deg å bygge ditt fremtidige nettverk. Ikke tenk at du skal gjøre alt perfekt fra start, det viktigste er å komme i gang å lære og feile av det du gjør. Slik at du etter hvert begynner å lære hvordan du kan oppnå best mulig relasjoner med de du samhandler med. For å komme i kontakt med noen kan det være nyttig å fokusere på noe du kan identifisere deg med, enten om det er noen du kjenner fra studiet eller noen som jobber i samme fagfelt.  Det viktige er å ta kontakt med noen du tror kan hjelpe deg å hente erfaringer rundt dette, og se hva som tiltaler deg mest. Når du velger å starte en samtale kan det være nyttig å vite hvor personen du snakker med er i sin karriere. En som er nyutdannet og har jobbet i noen få år kan bedre forstå hvor du er i livet, fremfor en som har vært i bransjen lenge. På den andre siden, kan den med lang arbeidserfaring gi deg råd for hvordan en mulig karriere kan utvikle seg.

Videre i modulen lærer man hvordan man kan bruke LinkedIn ved å søke på relevante personer gjennom å filtrere ulike faktorer som er viktig for din kommende relasjon. Dette kan være alt fra studiested, til arbeidssted og yrkestittel.

Modul 3: LinkedIn Messaging

I denne modulen lærer man hvordan man kan sende en melding på LinkedIn. Hvor det viktigste er å holde en melding kort og presis. Som nevnt tidligere er de fem ulike kvalitetene empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. Her er det viktig å huske å eventuelt implementere disse i en melding, ved å skrive hvem du er, hvorfor du tar kontakt og hva du vil. Før du sender meldingen kan det være viktig å se over disse først:

 • Skrev jeg navnet riktig til den jeg sender meldingen til?
 • Skrev jeg bedriftens navn riktig?
 • Har jeg sjekket skrivefeil?

Modul 4:  Coordinate Calls Efficiently

I denne modulen lærer man hvordan man kan koordinere en samtale effektivt. Her er det også viktig å huske på de fem ulike kvalitetene som nevnt over og koordinere effektivitet, ærverdighet og initiativ. Det gjelder å klargjøre tid og sted, anbefalt plattform (video eller telefon), og evt. telefonnummer over en kort melding. Når det kommer til ærverdighet gjelder det å være fleksibel til når du kan samtale, og ha i bakhodet at det er du som har tatt kontakt med vedkommende. Videre når det kommer til initiativ, vil det være viktig å signalisere at du ordner en video- eller telefonsamtale, og at du virker engasjerende og positiv ovenfor den andre parten.

Modul 5: Anatomy & Navigation of a Call

Her fokuseres det på hvordan man kan interagere i en samtale. Her presenteres det fire faser for hvordan du kan fremtre:

 • Fase 1: Begynnelsen av samtalen hvor det fokuseres på initiativ samhandling
 • Fase 2: Introduksjon av deg seg i mer detalj.
 • Fase 3: Spørsmål og forespørsel til personen du snakker med
 • Fase 4: Avslutningen av samtalen

Man bør fokusere på å minne den andre parten på hvem du er, bekrefte at tiden for møtet/samtalen fungerer for begge og takke parten for deres tid. Til slutt spørre hvordan de har det og lytte engasjerende. Det er viktig å ha i bakhodet at slike samtaler med andre vil være med å utvikle deg videre i karrieren

Modul 6: Professional Story Prototyping

Her handler det om å introdusere seg selv i mer i detalj. En må finne nye måter å presentere seg selv ved å lære og feile av tidligere samtaler. Din presentasjon kan inneholde to nøkkelelementer, hvor det fokuseres på å inkludere relevant informasjon om deg selv og inkludere din studiereise fra å søke på skole til der du er i dag. For å fortelle din historie på en engasjerende måte kan man fokusere på disse fem spørsmålene:

 • Hvem er du?
 • Hva er dine ferdigheter og interesser?
 • Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvor er du i dag på den reisen?
 • Hva håper du å få ut av denne samtalen?

Det er viktig å holde din fortelling kort og presis så det ikke tar opp for dyrbar tid fra samtalen.  

Modul 7: Go in Ready: Research & Questions

Denne modulen handler det om å forbedre seg før en samtale ved å gjøre research av den du skal snakke med. Deretter komme opp med relevante spørsmål du kan stille, som retter seg mot vedkommende sin karriere eller bedriften som de jobber i. Du kan fokusere på disse tre tingene når du undersøker, og deretter lage spørsmål som knyttes til dette:  

 1. Lese deres LinkedIn profil og deretter besøke bedriftens nettside.
 2. Foreta et internettsøk av dem, bedriften og deres trender innad i bedriften.
 3. Gjøre et søk på Youtube og se om de har noen videoer som kan gi ytterlige informasjon.

Dette viser at du er interessert i deres historie og fakta om deres virksomhet.

Modul 8: Build Lasting Relationships

I denne modulen ser vi på det å bygge en relasjon som kan ha en lenger varighet. Etter en endt samtale kan du sende en melding, hvor du viser din takknemlighet for deres hjelp med råd og en forespørsel om å holde kontakten videre. I tillegg fortelle hva du har lært fra dem. Når man viser at en har valgt å følge deres råd kan dette føre til at den andre parten utvikler interesse i å være en mentor eller støtte deg videre i din karriere.

Mine refleksjoner:

First Round – Network Basics fikk meg til å få større forståelse for hvordan man kan ta det første steget mot å få seg en eventuell mentor eller en profesjonell kontakt, som videre kan hjelpe meg i min karriere. Jeg har ikke skaffet meg en mentor ennå, men etter dette kurset føler jeg meg mer forberedt på hvordan jeg skal gå frem for å gjøre nettopp dette. Det var veldig nyttig å gå gjennom om alle modulene og lære alt fra hvordan man skal fremtre skriftlig, til hvordan man kan holde på en eventuell kontakt som kan hjelpe deg videre. Før har jeg sett på det å ta kontakt med folk som er profesjonelle innenfor mitt fagfelt som skummelt og ikke helt min greie. Men med dette kurset i minnet, tenker jeg å prøve å skaffe meg en mentor til neste semester. Som forhåpentligvis kan veilede meg gjennom resten av min studietid.

Kilder:

Besek, Paul. 2021. Networking Basics. First Round (teachable.com) Hentet 12.04.2021

Bilde: lighted city at night aerial photo photo – Free Image on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *