Mine refleksjoner rundt nettbutikken re- to.com

I digital markedsføring fikk vi i oppgave å skrive et refleksjonsnotat hvor vi skal beskrive prosessen ved å opprette en nettbutikk. Her er mine refleksjoner på dette.

Mine forventninger rundt eksamensoppgaven

Mine forventninger rundt denne eksamensoppgaven var i starten relativt store. Etter hvert som vi begynte å sette i gang, merket jeg at tiden vi hadde disponibelt begrenset noen av ideene våre. Jeg tror personlig at hvis vi hadde hatt mer tid til gode, kunne vi alle ha lært mer om ulike implementeringer knyttet til opprettelse av nettbutikken. Jeg vil si at prosessen med å opprette en nettbutikk, produsere produkter og mye mer har vært både krevende og inspirerende i en tid som ellers har stått stille.

Selve eksamensoppgaven omfattet mange elementer. Alt fra hva vårt konsept er, hvordan vi har jobbet oss igjennom ulike mål og gjennomføringen av selve nettbutikken. Og til slutt hvordan vi lagde en lanseringsvideo. I summen av alt dette har man fått en god oversikt over alle elementene som må være på plass før man starter sin egen nettbutikk.

Vår nettbutikk

Min gruppe har opprettet nettbutikken re-to.com. Vi er en gruppe bestående av fem personer alle fra studiet kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Vi kjente godt til hverandre fra før og dette tenker jeg er mye av grunnen til den gode atmosfæren i gruppa.  

I startprosessen hadde vi en del Skype- samtaler med idemyldring på hvilke typer produkter vi kunne tenke oss å selge. Vi alle var enige om at vi gjerne ville lage noe selv som ikke ble for kostbart. Til slutt kom vi opp med ideen om å sy handlenett, bøttehatter og vin-nett fra brukte tekstiler vi hadde liggende. Dette tenkte vi var en fin måte å unytte eksisterende materialer som ellers ville ha blitt kastet.

Da vi hadde ideen på plass, startet vi å opprette nettbutikk i Shopify med betalingsløsningen PayPal og plattformer på Instagram og Facebook. Da vi hadde sydd en del produkter, møttes gruppa for å ta bilder ved Akerselva og Hasle. Disse bildene har vi brukt i nettbutikken og Instagram.

This image has an empty alt attribute; its file name is 184731049_813689212679779_1981842795160752424_n-2-599x1024.jpg

Kilde: RE-TO

Våre OKR mål

Vi satt deretter oss noen OKR mål for å sørge for at vi fikk en god oversikt over vårt objective og våre key – results innad i gruppa.

Objective handler om å presisere hva vi vil oppnå. Key-Results går ut på hvordan vi skal oppnå det.

Nedenfor ser du våre OKR mål for nettbutikken.

  • Objective:

Vårt mål er å bygge en nettbutikk som er ryddig og brukervennlig, som skal lanseres innen 10 mai 2021. Vi skal opprette en attraktiv Instagram som er med på å drive kunder til nettbutikken. Samt selge 50 produkter innen juni 2021. 

  • Key- results:

KR1: 500 besøkende på nettbutikken innen 12. mai (6/10)

KR2: 200 følgere på Instagram innen 12. mai (7/10)

KR3: Selge 10 produkter innen 12. mai (6/10)

Videre skulle vi komme med rapporteringer hver uke, på hvordan vi lå an for å nå disse målene fram til eksamensdato på plattformen Basecamp.

Vi starten tenkte vi at noen av disse nøkkelresultatene var litt for høye. I løpet av noen få dager klarte vi å få over hundre følgere, ved å aktivt publisere bilder og historier med reklame for nettbutikken på Instagram. Vi opplevde en liten stopp på følgere noen dager etter, og vi vet ikke helt ennå om vi vil nå målet om tohundre følgere fram til eksamensdato. Vi skulle gjerne ha lansert nettsiden noen dager før, men på grunn av hektiske dager med produksjon hadde vi ikke mulighet til det. Besøkende på nettsiden etter lanseringen den 10. mai ble på over 322 besøkende. Det å sette seg OKR mål synes jeg i dette tilfellet har strukturert arbeidet vårt godt, med tanke på at vi vet hva vi må strekke oss mot for å lykkes.

This image has an empty alt attribute; its file name is 184685965_521215105732256_1845099018112179662_n-2-653x1024.jpg

Kilde: Instagram

Ansvarsområdene i gruppa

Når det kommer til ansvarsområdene i gruppa har vi fordelt det slik at en har hatt ansvar for opprettelse og implementeringen av nettbutikken. Tre stykker har tatt seg av lanseringsstrategien og skriving av manus til lanseringsvideoen. Videre har tre personer stått for det meste av produksjonen av produktene. I tillegg har en hatt ansvar for markedsføring på plattformene Instagram og Facebook. Vi alle har bidratt med å skrive på deloppgave 1 for eksamen. Denne arbeidsfordelingen har fungert veldig bra synes jeg og vi har også klart å overlappe de fleste oppgaver der behovet har oppstått. 

This image has an empty alt attribute; its file name is 184527630_948988879245422_912681863860652108_n-3-601x1024.jpg

Kilde: RE-TO

Samarbeidet i gruppa

Jeg synes samarbeidet i gruppa har fungert veldig bra. Kommunikasjonen og engasjementet for nettbutikken har drevet oss godt igjennom hele prosessen. Jeg føler at alle har fått komme med sine meninger på eventuelle forbedringer eller endringer. Det aller meste innad i gruppen har gått over all forventning og de fleste utfordringer vi har møtt på er at vi til tider har tenkt for omfattende ideer. Som der og da er for vanskelige å gjennomføre med liten tid disponibelt.

Mitt læringsutbytte

Mitt personlige læringsutbytte rundt denne eksamensoppgaven vil jeg si har vært bra. Jeg synes det har vært veldig inspirerende å kunne bidra med å sy produkter og vite at man er med på å redusere tekstilavfall for hvert produkt som blir laget. I tillegg har man lært mye om opprettelse av nettbutikk og markedsføring på ulike plattformer. I starten virket det veldig komplisert å skulle lage egen nettside, finne ut hva man skulle selge og mye mer. Jeg har lært at det er viktig å kaste seg ut i nye ting, selv om det føles skummelt og ukomfortabelt i starten. Så det å få muligheten til å starte en nettbutikk med medelever har vært en ren glede.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *