En liten «How to» guide for Google Analytics.

I denne bloggposten tenker jeg å skrive skrive en liten «How to» artikkel på hvordan jeg konfigurerte google analytics til bloggen min i WordPress og litt om hvordan jeg har valgt å leste mine data gjennom Google Analytics.

Hva er Google Analytics?

Google Analytics er et unikt verktøy for å analysere din blogg eller nettside, hvor man får vite hvordan ditt publikum interagerer med din plattform. Dette er en fin mulighet til å se hvor man kan gjøre forbedringer eller endringer, slik at plattformen blir mer brukervennlig for publikummet.  

Google Analytics (forkortet GA) er en gratistjeneste frsøkemotorfirmaet Google som generer detaljert statistikk om besøkende til en nettside. Tjenesten er hovedsakelig rettet mot markedsførere, i motsetning til webmastere og teknologer som nettanalyse-industrien i utgangspunktet var rettet mot”Google Analytics – Wikipedia

Da jeg hadde installert bloggen min på WordPress med domenet linneasev.no, satt jeg i gang med å konfigurere Google Analtytics til bloggen min. Jeg brukte denne youtube- videoen How To Make a WordPress Website – 2021 – YouTube som et hjelpemiddel.

Slik installerte jeg Google Analytics til bloggen:

 1. Jeg trykket på valget «LS» og «Dashboard» øverst til venstre på inne på startsiden på bloggen.
 2. Her finner man et menyvalg med ulike temaer nedover på venstre side.  Her trykket jeg med inn på menyvalget «Plugins» og «Add new».
 3. Deretter skrev jeg inn «Google site kit» inne på søkefeltet. Her fikk jeg opp Site Kit By Google, denne installerte og aktiverte jeg.
 • Videre trykket jeg på «Start Setup»
  1. Da kom jeg videre til en ny side hvor det står «Welcome to Site Kit! Let`s get you set up. Her ser du trinnene du må igjennom før du er ferdig med installeringen.
  2. Trykk «Sign up with Google” nederst på skjermen. Her kan du bruke din egen google konto eller legge til en ny om du ønsker det. Dette kan eksempel være din bedriftsmail.
  3. Så trykker du må kontoen du ønsker å bruke. Deretter må du bekrefte at du er deg gjennom å sende en kode til din mobil ved å trykke «Send».  Videre skriver du inn koden i feltet på siden og trykker på «Next».
  4. Videre får du opp to bokser hvor det står «Grant Site Kit permisson» hvor jeg tykker «Allow» på begge.
  5. Deretter kommer du til en ny side «Make sure you trust Site Kit» og trykker på «Allow» under.
  6. Så kommer du til startsiden igjen med trinnene med godkjennelsen. Her trykker du «Proceed» under 1. « Verify site ownership»
  7. Videre kommer du til steg 2 og der trykker du «Allow» og på trinn 3 «Set up Search Console» trykker du «Add site»
  8. Deretter får du opp meldingen» Congratulations!» da du er ferdig med å sette opp ditt Site Kit, videre trykker på «Go to my Dashboard»
  9. Så kommer du tilbake til dashboardet på bloggen din, og her ser du at under menyvalget «Dashboard  har det kommet opp et nytt valg som heter «Site Kit», som du akkurat har installert.

Kilde: linneasev.no

Inne på menyvalget «Site Kit» får du opp fire valg:

 1. «Search Console» her seg jeg at jeg har sammekoblet denne til bloggen.
 2. «AdSense»
 3. «Analytics»
 4. «PageSpeed Insights»

Her velger jeg å trykke på «Connect Service» under valget «Analytics». Her må du igjen velge samme google konto som i stad. Deretter kommer det en boks opp hvor det står «Grant Site permisson» og trykker « Allow». Jeg kommer videre til en side der det er informasjon om at du har gitt «Sit Kit» tilgang med diverse data. Her trykker du helt nederst på «Allow» igjen.

Deretter kommer du tilbake på bloggen hvor du kan se at Google Analtics blir installert under menyvalget «Site Kit».  Så trykker du på «Configure Analytics».  Så kan du se at google analytics er installert. Når du blar lenger ned på siden kan du se at det står «Site Overview». Her kommer all data fra bloggen din. Og så trykk øverst til venstre «Oh got it», og så er det bare å vente på at dataene samles inn! Yey du klarte det!

Mine data fra bloggen linneasev.no:

Inne på «Site Kit» får jeg et lite sammendrag av dataene fra bloggen min. Her kan du blant annet se at de fleste brukerenhetene som har blitt brukt på bloggen min er datamaskin. Jeg får også informasjon om at fleste brukerenhetene er fra Norge med 83, 3% og Kina med 16,7%, og at den mest populære kanalen å komme seg inn på bloggen er gjennom organiske søk . Videre nedover får jeg også en oversikt over hvor mange klikk de ulike blogginnleggene jeg har skrevet har fått.

Kilde: linneasev.no

Jeg kan også få mer detaljer fra dataene ved å trykke på analytics under menyvalget på ” Site Kit”.  Her får jeg opp at jeg har 18 brukere, og at det er 54 økter og mer. Disse dataene er hentet inn de siste 28 dagene får jeg vite. Videre får jeg mange av de samme dataene fra ” Site Overview”, bare mer i detalj her på hvor det er et kakediagram over organiske og direkte søk. Jeg ser for eksempel at organiske søk er 38 brukere, nye brukere er på 11, og øktene er på 9 og en prosentandel på 61,11%. Direkte søk har vært 16 brukerenheter, nye enheter har vært på 7, øktene har vært på 4 og til sammen har prosentandelen vært på 38%. Denne dataen forteller meg at det er en større andel som har klikket seg inn på bloggen gjennom organiske søk gjennom for eksempel google som søkemotor, enn de som har klikket seg rett inn på bloggen ved å skrive nettadressen min.

Hvis jeg ønsker ennå mer data, kan jeg gå inn på Goolge Analytics i en ny fane der man også kan få større oversikt over dataene. Her inne er det mange menyvalg. De valgene jeg har fokusert mest på når det kommer til min blogg er «Startsiden» hvor man får informasjon hvor mange brukere som er inne på bloggen min til en hver tid, hvor brukerenhetene er plassert i verden, hvor mange økter det er pr brukerenhet og når tid på døgnet som er mest populært å besøke bloggen på. Denne startsiden viser en fin oversikt over det viktigste jeg trenger å vite for nå. For å komme dypere inn i dataene kan jeg velge andre temaer i menyvalget som passer bedre for den aktuelle informasjonen jeg leter etter. Jeg synes Google Analytics er en fin måte å bli bevisst på hvordan bloggen fungerer og hvordan jeg kan velge å forbedre meg videre for å nå et større publikum.

Kilder:

Moore, Tyler. ” How To Make a WordPress Website-2021.” Video. 1:58:12. 4. Januar 2021. youtube.com/watch?v=VnjeR-bsRM4

Wikipedia 2020. https://no.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics. Hentet 13.04.2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *