Hvilke digitale markedsføringskanaler bør din mellomstore bedrift benytte seg av i 2021?

I dag finnes det mange digitale markedsføringskanaler som mellomstore bedrifter kan benytte seg av for å nå ut til sin målgruppe. Det blir mer og mer utbredt å markedsføre seg gjennom ulike kanaler. Det skilles mellom betalte, fortjente og eide kanaler/medier. Gjennom tidene har det variert hvilke markedskanaler som er mer eller mindre effektive for å nå sin målgruppe. I denne artikkelen skal jeg komme med mine anbefalinger om hvilke markedsføringskanaler jeg mener en mellomstor bedrift bør benytte seg av i 2021.

Hva er fortjente, eide og betalte kanaler?

Digitale markedsføringskanaler har hatt en stor vekst spesielt de siste årene. Den nye metoden å nå sin målgruppe for bedrifter er gjennom digitale virkemidler hvor de befinner seg. I dag har vi mange ulike kanaler hvor man kan velge å posisjonere seg, alt fra Fortjente, eide og betalte kanaler. Fortjente kanaler dreier seg om når du får reklame i form av at en kunde deler eller omtaler ditt innhold videre. Slike omtaler kan være svært effektive og lønnsomme for en bedrift, fordi informasjonen kan spres langt og det er gratis. Dette kalles ofte Word of Mouth. Eide kanaler klassifiseres som bedriftens egne kanaler med e-post, nettside, kontoer på sosiale medier og mer. Her finnes det meste av informasjon knyttet til deres produkter og tjenester. Betalte medier handler om å nå ut til mange ved å eksponere seg gjennom å kjøpe annonser, reklamevideoer og bannerplass. En bedrift bør ha en viss oversikt over disse kanalene, slik at de vet hvor det er mest lønnsomt å nå den spesifikke målgruppen. For å nå en målgruppe er det viktig å tenke på hvor de befinner seg og bruker mest tid. I dag er dette stort sett gjennom ulike kanaler gjennom sosiale medier. For å få deres oppmerksomhet kan en bedrift velge å promotere sitt varemerke gjennom betalte medier som annonseplasser som kan drive kunder til deres nettside.

Sosiale medier i Norge

I følge bildet under fra Ipsos SoMe-tracker Q4’20 | Ipsos er det slik sosiale medier i kvartal fire 2020 fordeler seg. Her kan man se at Facebook seirer i antall som bruker plattformen daglig. Videre kan man se at snapchat har hele 44% og det er hele 8 % mer enn Instagram. Utifra denne informasjonen har jeg valgt å fokusere på plattformene Facebook og Instagram som markedsføringskanaler man bør benytte seg av i 2021. De begge tilbyr betalte annonseplasser som kan føre til stor eksponering av innhold.

Kilde: Ipsos SoMe-tracker Q4’20 | Ipsos

Nedenfor ser du tall fra Facebook i Norge 2020 i kvartal fire gjennomført av Ipsos. Her får litt mer spesifikk statistikk hvor det er målt 83% som har profiler i Norge. Videre får man vite at andelen unge fra 18- 29 år går ned fra 83% til 79%. Dette kan fortelle oss at det er flere eldre som er mer aktive på Facebook i dag.

Kilde: Ipsos SoMe-tracker Q4’20 | Ipsos

Her ser du en oversikt over tall som har blitt målt for Instagram i Norge i kvartal fire i 2020. Her er det kun 60% som har en profil, sammenlignet med Facebook er dette 23% mindre. Videre får man vite at den største andelen som har profil er under tretti år og disse utgjør stort sett kvinner.

Kilde: Ipsos SoMe-tracker Q4’20 | Ipsos

For en mellomstor bedrift som ønsker å nå ut til sin målgruppe gjennom betalte kanaler i form av annonseplasser på Facebook eller Instagram, avhenger dette veldig mye om hvor den aktuelle målgruppen befinner seg. For å sammenligne tallene fra Facebook og Instagram kan man se at det er flest kvinner som har profil på begge plattformene. I tillegg til dette ser man at det er flere yngre i befolkningen som oppholder seg på Instagram enn Facebook. Denne informasjonen gir oss en oversikt som kan være lurt å ha i bakhodet, før man går i gang med å kjøpe seg en annonseplass eller lignende på en av disse plattformene. Det som er fordel ved begge plattformene er at det er lett å fange oppmerksomheten der folk flest bruker tiden sin daglig.

Ulike markedsføringsteknikker

Nå som man har fått en oversikt over de digitale markedsføringskanalene som jeg mener kan være strategiske å benytte seg av som en mellomstor bedrift i 2021, er det samtidig viktig å ha en viss forståelse over hvilke markedsføringstatikker som fungerer. Fra artikkelen 7 Markedsføringstaktikker som virker i 2021 – Tenk Digitalt går de igjennom de taktikkene du bør ha i bakhodet når du skal posisjonerer deg i markedet. Her nevnes det blant annet at det er viktig å tenke på hvem din målgruppe er og hvor stort ditt budsjett er før du setter i gang med å velge markedsføringskanaler. Det presiseres 7 ulike teknikker som kan anvendes. Jeg tenker å ta for meg de jeg mener passer best for markedskanalene Facebook og Instagram.

Det snakkes om at det er viktig å bruke annonser for å promotere sitt varemerke, og da er det viktig å tenke på at innholdet du velger å publisere har en verdi for bedriften, med tanke på at det er kostbart med en annonseplass. Samtidig er det viktig at innholdet treffer målgruppen, og at man lager annonser med visuelle elementer med interessante overskrifter. Med tanke på dette bør det også være lett for seerne å dele innholdet videre så man kan oppnå fortjente medier i form av omtaler. En annen teknikk er at det er viktig å publisere innhold i ulike format for å vekke interesse hos den potensielle kunden. En annonse kan lages som video, i stillbilder og mer. Og det er viktig å holde ditt innhold aktuelt til sanntiden.

Når en potensiell kunde skal søke etter en bedrift er det viktig at de aktuelle annonsene har nøkkelord som kan interagere trafikk. Så her gjelder det å finne ut hvilke nøkkelord som får mest søk. En ting er hvor mange søk det aktuelle ordet får, men det er viktig at nøkkelordet er i samsvar med bedriften visjon. På de siste punktet blir det referert til at grafisk profilering av din bedrift kan skille deg ut. Det som menes med dette er at det er viktig å fokusere på en helhetlig visuelt design som brukes i alle kanaler og medier. Videre presiseres det at det kan være strategisk viktig å bruke 3-5 visuelle utrykk sammen med logo og farger. Eksempler på grafiske elementer kan være å bruke den samme tekstfonten på alle medier. Samtidig er det viktig at den grafiske profileringen gjenspeiler bedriftens produkt og tjeneste. Det også viktig å nevne her at annonsen og nettsiden gjenspeiler samme informasjon og stil for å oppnå tilfredse kunder. Til slutt i denne artikkelen trekker de fram at « De fire P-ene» som er produkt, pris, påvirkning og plass og blir omtalt som markedsmiksen. Det oppfordres også til å fokusere på disse fire elementene i en strategi for bedriftens markedsføringsteknikker.

Oppsummering

Hvilke markedsføringskanaler en mellomstor bedrift skal benytte seg av i dag er det ulike meninger om. Utfra tall fra Ipsos har jeg anbefalt å ta i bruk Facebook og Instagram for å promotere sitt innhold gjennom betalte kanaler med annonseplasser. Det er samtidig viktig å vite hvor den aktuelle målgruppen du søker befinner seg og deretter ta en beslutning utfra budsjett og målsetning. Sosiale medier blir mer og er populære markedskanaler å bruke for å nå sin spesifikke målgruppe. Som en mellomstor bedrift t er det viktig å oppdatere seg på trender og teknikker slik at man kan opparbeide seg en profil som leverer godt innhold og verdi igjen og igjen!

Kilder:

Dig2100. 2019. ” Fortjente, eide, betalte kanaler – hva er forskjellen?” Oppdatert 4. april, 2019. dig2100.no/fortjente-eide-og-betalte-kanaler-hva-er-forskjellen/

Ipsos 2021. “Ipsos -SoMe-tracker- Q4`20.” Oppdatert 14. januar, 2021. ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420

Tenk Digitalt. 2020. ” 7 Markedsføringsteknikker som virker i 2021.” tenkdigitalt.no/blog/markedsforingstaktikker/Hentet 21.05.2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *