Rollen Twitter spilte i forkant av angrepet på den Amerikanske kongressen 6. januar 2021

I denne artikkelen tenker jeg å skrive om rollen sosiale medier hadde i forbindelse med angrepet på den amerikanske kongressen den 6. januar 2021, hvor Trump – supportere brøyt seg inn i kongressen i Washington DC. Før dette angrepet spilte ulike kanaler på sosiale medier en stor rolle. Jeg kommer først til å skrive om hva som var bakgrunnen for angrepet og hvilken rolle det sosiale mediet Twitter spilte i dette. Videre tenker jeg å si litt om hvordan ytringer i media kan skape en politisk polarisering som i verste fall kan påvirke demokratiet.

Rollen til Twitter rundt denne nyheten

Dette angrepet var et resultat av valgkampen som skjedde i 2021 mellom Joe Biden og Donald Trump. Bakgrunnen for angrepet av kongressen bunner i at den 6. januar skulle kongressen formelt godkjenne det endelige valgresultatet med Joe Biden som ny president. I innlegget Tidslinja: Dette skjedde (dagbladet.no) blir det skrevet at Trump hadde oppfordret sine følgere på plattformen Twitter om å demonstrere for et «stjålet» valg som han kalte det.  I NRK artikkelen skrevet av journalistene Marit Kolberg og Cicilie Sigrid Andersen Slik mobiliserte Trump sine tilhengere før opptøyene” blir det skrevet at i dagene før angrepet kom Trump med oppfordringer om at hans supportere skulle komme til hovedstaden. Donald Trump brukte spesielt Twitter for disse oppfordringene.

På bilde under kan du se noen av meldingene Trump sendte på Twitter:

Kilde: Hentet fra NRK Urix

I samme artikkel fra NRK Urix hevder Liz Cheney som er en republikansk kongressmedlem at Trump kan ha motivert demonstrantene med sine meldinger, selv om han aldri direkte sa at de skulle storme kongressen. Som følge av denne hendelsen ble Donald Trump permanent utestengt fra Twitter. Begrunnelsen for dette er at Twitter mener det kan være en risiko for mer voldelige demonstrasjoner som følge av stormingen av kongressen. Det var spesielt to meldinger som var årsaken til utestengelsen som kommer fram i denne artikkelen av NRK Urix artikkelen skrevet av journalist Aud Darrud. Han skrev blant annet at han ikke ville være tilstede når den nye presidenten Joe Biden tok over, videre skrev han i en annen melding at de 75 millionene amerikanerne som stemte på han, vil ha en stor rolle langt i fremtiden og at de ikke vil bli behandlet urettferdig eller med manglende respekt. Twitter mener at disse meldingene kunne føre til lignende voldelige demonstrasjoner og at det er flere indikatorer på at man kan oppmuntre dem til å gjøre det. Trump sitt motsvar på denne utestengelsen var at han kunne forutse at dette kunne skje, og hvor han sier at han ser på muligheter for å opprette en egen medieplattform. Twitter var for Trump en viktig plattform for å nå ut til sine 88 millioner følgere med sine ytringer om politiske interesser.

Negative konsekvenser ved sosiale medier

I NRK artikkelenStøre kritisk til at Twitter sletter Trump” blir konsekvensene ved utestengelsen av Twitter kontoen til Trump diskutert. Anine Kierulf som er førsteamanuens ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver i Norsk Institutt for menneskerettigheter sier at om en utestengelse fra Twitter kan føre til at man velger å opprette andre medier med enkeltmeninger så kan dette kan være problematisk for demokratiet hvor radikale meninger får grobunn.  Videre sier hun også at «Det er et problem hvis man bare snakker med dem man er enige med. Da går man glipp av offentlig meningsbrytning, som er en forutsetning for demokratiet.» – NRK Urix

Dokumentaren «The social dilemma» på Netflix tar for seg hvor avansert den teknologiske utviklingen har blitt og hvordan den er med på å påvirke vårt liv hver dag. I løpet av noen få år har teknologien gjort ting enklere, men har også ført til større overvåkning av våre private liv. Faren ved å bruke sosiale medier under politiske barrierer er at det kan føre til ekkokammer hvor folk kun blir påvirket av meninger som allerede matcher dine. Dette kan føre til at man kun blir eksponert for nyhetene du ønsker å høre. Videre i dokumentaren «The Social Dilemma» nevnes det at algoritmer tilpasser det innholdet du klikker deg inn på og eksponerer deg mer lignende innhold.  Chaty O`Neil som er data scientist sier i dokumentaren at hun bevisst følger ulike kontoer med ulike meninger på Twitter for å få ulike synspunkter på ting. Hun sier også at algoritmer er koder med meninger og at disse er subjektive. Og med dette er det viktig å få et bevisst forhold til hvordan innholdet du følger er med på å påvirke deg i hverdagen.

For å knytte denne dokumentaren til angrepet som skjedde av kongressen ser man at sosiale medier spilte en stor rolle i forkant av angrepet. Donald Trump var veldig aktiv på ulike sosiale medier spesielt med Twitter hvor han oppfordret folk til å komme til DC den 6 januar. Han er en svært profilert person med stor troverdighet blant folk. Hvilken som helst person kan skrive sine meninger på ulike sosiale medier i dag, uten at det du skriver blir faktasjekket. Så det gjør det veldig lett for folk å stole på folk med mye makt og innflytelse i samfunnet. Det er vanskelig å forutse hvordan tilhengerne til Trump ble påvirket i forkant, men som sagt tidligere er det mange uttalelser i media som mener at hans meninger kan ha oppfordret tilhengere til å demonstrere i DC.

Oppsummering

Angrepet på kongressen fikk mye oppmerksomhet i media og spesielt på de sosiale plattformene. Vi lever i en verden hvor det meste av informasjon blir fanget opp og delt i sosiale medier. Det er store felleskap der ute hvor ulike forum med radikale meninger vokser. For å sette en strek rundt denne artikkelen tenker jeg det er viktig å være klar over hvem du følger på dine sosiale medier og se nyheter fra ulike perspektiver. Det er viktig å ha et bevisst og kritisk syn på de meningene du blir eksponert for. Ikke all informasjon du leser er informasjon som er passende for den enkelte situasjon.

Kilder:

Aud Darrud. 2021. “Donald Trump er permanent utestengt fra Twitter.” NRK Urix. https://www.nrk.no/urix/donald-trump-er-permanent-utestengt-fra-twitter-1.15319920

Cicilie Sigrid Andersen, Marit Kolberg. 2021. “Se meldingene Trump sendte til tilhengerne: Vi ses i DC.” NRK Urix. https://www.nrk.no/urix/slik-mobiliserte-trump-sine-tilhengere-for-opptoyene-1.15317769

Dagbladet. 2021. “Tidslinja: Dette skjedde.” Oppdatert 12. januar 2021. https://www.dagbladet.no/nyheter/tidslinja-dette-skjedde/73253543

Skyler Gisondo, Kara Hayward, Vincent Kartheiser. Netflix. ” The Social Dilemma”. Dokumentar. 2020. https://www.netflix.com/search?q=the%20sosiale&jbv=81254224

Wernersen, Camilla, Line Tomter, Sophie Lorch- Falch, Ingrid Kjelland – Mørdre. 2021. “Støre og Solberg uenige om Twitter-sletting av Trump.” NRK Urix. https://www.nrk.no/urix/store-kritisk-til-at-twitter-sletter-trump-1.15320122

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *